Toshiba MK3256GSY

MK3256GSY

Dysk uległ klasycznemu uszkodzeniu – zespół głowic przestał funkcjonować poprawnie. Po wymianie na sprawne głowicie, w warunkach produkcji nośnika, dane na których zależało klientowi, udało się odczytać w 100%.