DABI

Metoda krokowa
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Metoda krokowa – jest to rozwiązanie technologiczne, które wykorzystujemy przy kopaniu ścian szczelinowych, baret oraz do głębokich zabezpieczeń szerokoprzestrzennych wykopów budowlanych, jak również do głębokich zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych (obiekty hydrotechniczne, składowiska odpadów itp.).

Głębienie ścian szczelinowych, baret czy przegród przeciwfiltracyjnych wykonuje się sekcyjnie, metodą słupkową o szerokości panelu 400÷1200 mm, długości 3000 mm i na projektowaną głębokość. Po wykonaniu sekcji pierwotnych wykonuje się sekcje wtórne kotwiąc się w już istniejące krawędzie sekcji pierwotnych.
Podczas głębienia ścian szczelinowych czy baret grunt jest wydobywany w osnowie zawiesiny iłowej, która w konsekwencji zostaje wyparta w procesie betonowania szczeliny metodą kontraktor.
Podczas wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych wydobywany grunt zastępowany jest samotężejącą mieszaniną iłowo – cementową. Zawiesina działa jak ciecz stabilizująca i gwarantując utrzymanie stabilnych ścian szczeliny i docelowo po stwardnieniu tworzy przegrodę przeciwfiltracyjną.
DABI metodą krokową przy użyciu głębiarki z chwytakiem wykonuje przegrody przeciwfiltracyjne do 30 m głębokości, a ściany szczelinowe czy barety za znacznie większe głębokości.


W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939