DABI

Grodzice stalowe
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Firma Dabi stosuje technologie grodzic stalowych:
  • wbijanie grodzic stalowych
  • wciskanie grodzic stalowych
Grodzice stalowe w dużej mierze wykorzystuje się jako element posadowienia różnego rodzaju budowli oraz do obudowy i zabezpieczenia wykopów budowlanych z jednoczesnym ograniczeniem napływu wody gruntowej. Stanowią również element szerokorozumianej stabilizacji gruntu.
Oferujemy również pogrążanie grodzic winylowych (plastikowych), które znalazły swoje zastosowanie głównie przy regulacjach nabrzeży potoków, rzek, itp.


W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939