DABI

Hydrotechnika i melioracja
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI

OOd wielu lat DABI świadczy usługi w zakresie modernizacji i budowy obiektów hydrotechnicznych czy melioracyjnych.


Realizujemy kompleksowo:
  • roboty ziemne związane z kształtowaniem terenu dla nowopowstających budowli inżynierii wodnej
  • modernizację budowli hydrotechnicznych [wałów i zbiorników przeciwpowodziowych]
  • prace związane z odtwarzaniem terenu po wykonaniu prac drenarskich lub odwodnieniowych
  • wszelkie roboty ziemne wynikające z projektów inwestora
Największą popularnością i skutecznością w procesie budowlanym w powyższym zakresie cieszą się:

W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939